Koers Ericsson zit alweer bijna aan de top

Het Zweedse Ericsson is aan de beterende hand. Het bezuinigingsprogramma begint vruchten af te werpen. Het mobieletelefonieconcern is erin geslaagd de operationele marge van de cruciale systeemdivisie, die netwerken bouwt, in het derde kwartaal op peil te houden, ook al is de omzet met 11 procent gekelderd. Het is waar dat de verliezen van de divisie voor mobiele telefoons langzamer zijn afgenomen dan was verwacht, maar Ericsson heeft zijn oude modellen gedumpt. Nu is de productlijn vernieuwd en de divisie in een joint venture met Sony ondergebracht. Ericssons voorspelling dat de winstmarges van het gehele bedrijf volgend jaar 5 procent zullen bedragen is geloofwaardig genoeg, zelfs als de omzet van de netwerkbouwdivisie daalt.

Door de omzetverwachting voor 2002 te verlagen stelt Ericsson zijn nieuwe topman Michael Treschow in staat zijn reputatie als saneerder gestand te doen. De systeemdivisie is zeer conjunctuurgevoelig, maar de telecomconcerns kunnen hun uitgaven aan netwerkonderhoud niet eeuwig blijven uitstellen. De aanstaande orders voor derde generatie-apparatuur, waarin Ericsson om het leiderschap strijdt met Nokia, zullen in 2003 tot een aanzienlijke omzetstijging leiden. En op een gegeven moment zal de wereldeconomie weer aantrekken. De divisie die netwerken bouwt zal waarschijnlijk in 2003 een sterke groei melden. Gezien de grote hefboomwerking in deze divisie en de terugdringing van de kosten bij Ericsson kunnen de marges van het hele concern makkelijk de 10 procent bereiken.

Toch mogen beleggers 2002 niet helemaal over het hoofd zien. Ericsson heeft niet veel geld in kas en de vooruitzichten zijn voorlopig nog slecht. Maar het bedrijf heeft aangetoond dat het een ferme greep heeft op de voorraden en op de uitstaande vorderingen. Pas als de omzetverwachting van de systeemdivisie nog verder terugloopt of als de joint venture met Sony alsnog mislukt, zal Ericsson een kapitaalinjectie nodig hebben. De kans daarop is klein.

Het slechte nieuws voor beleggers is dat de koers van Ericsson sinds het dieptepunt in september met 50 procent is gestegen. Daardoor is het herstelvermogen van het concern al in de koers verdisconteerd. Als we aannemen dat de joint venture met Sony in 2003 quitte draait, kan Ericsson wellicht een winst van bijna 15 miljard Zweedse kronen rapporteren. Op het huidige koersniveau betekent dat een bedrijfswaarde van 26 maal de winst over 2003. Dat is te rechtvaardigen voor een bedrijf dat zich in de herstelfase bevindt en bijvoorbeeld 15 procent groeit, bij een marge van 10 procent. Maar dan mogen er geen ongelukken meer gebeuren.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monelly