Hoogleraar: moslims te laag ontwikkeld

De Nederlandse overheid houdt zich ten onrechte afzijdig van de islam. Het niveau onder islamitische intellectuelen blijft mede hierdoor onacceptabel laag.

Dit stelt de Algerijnse hoogleraar geschiedenis van de islam Mohammed Arkoun vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad. ,,Er is geen enkele intellectuele ontwikkeling te bekennen in islamitisch Nederland'', zegt de professor, die doceert aan de Sorbonne in Parijs. Nederland kent vooral ,,politieke moslims'' die hun identiteit aan de islam ontlenen, aldus Arkoun. ,,Zij vormen een gevaar voor de maatschappij''.

Meer en gedegen theologische kennis kan volgens Arkoun de monopolisering van de islam door radicale moslims doorbreken. Het kan voorkomen dat de islam, inmiddels de tweede religie in Nederland, voor politieke doeleinden wordt misbruikt. De overheid kan daaraan bijdragen door godsdienstlessen verplicht te stellen op basisscholen en middelbare scholen. Ook zou er een door de staat gefinancierd instituut moeten komen waar islamieten en niet-moslims inzichten verwerven in de islamitische theologie en filosofie en waar ze ,,met kennis van zaken'' met elkaar kunnen debatteren. De opvattingen van `politieke moslims' zijn volgens Arkoun ,,gebouwd op onwetendheid over de islam maar ook over de Westerse maatschappijen.''

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 29

    • Ahmet Olgun