Geen modder gooien

Westerse burgemeesters buiten Nederland vertrekken omdat ze niet meer het vertrouwen genieten van de gemeenteraad die hen heeft benoemd of omdat ze de verkiezingen hebben verloren. In Nederland weet niemand zich raad met een slecht functionerende burgemeester, want die is benoemd door de Kroon na een lobby van politieke partijen in Den Haag en een advies van een vertrouwenscommissie. Maar hoe krijg je zo iemand weg? De Leeuwarder burgemeester Van Maaren-van Balen krijgt een vertrekpakket van 1,75 miljoen gulden en de gemeenteraadsleden en wethouders moesten zwijgen op straffe van een boete van 50.000 gulden. Raadsleden werden gewaarschuwd journalisten te weren, want mediabelangstelling had niets te maken met democratie.

Op verzoek van de SP komt er toch een raadsdebat in Leeuwarden en het zwijgverbod is onder grote druk opgeheven. ``Met modder gooien doen we in ieder geval niet'', waarschuwt de loco-burgemeester. Het gemeentebestuur van Leeuwarden staat niet alleen in zijn afschuw tegen ,,modder gooien''. De Russische president Poetin heeft televisiestations gesloten die met modder gooiden. De Tjechische premier Zeman kondigde deze week aan dat hij een krant die met modder heeft gegooid, gaat ,,kapotprocederen''.

    • Maarten Huygen