Ex-KPN'ers krijgen hulp van kabinet

Het kabinet gaat de 4.800 KPN-werknemers die hun baan verliezen hulp bieden bij het vinden van ander werk. Hiertoe wordt een speciale werkgroep onder leiding van minister Vermeend (Sociale Zaken) ingesteld.

Dat heeft premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. In de `taskforce' gaan de Centra voor Werk en Inkomen, het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, het Arbeidsbureau, de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken, de vakbonden, arbeidsmarktdeskundigen en KPN zelf samenwerken. Doel zal zijn om de ontslagen KPN-medewerkers zo snel mogelijk aan ander werk te helpen, al dan niet na bijscholing.

Donderdag maakte KPN het massa-ontslag bekend. Het concern heeft grote problemen door een schuldenlast van 50 miljard gulden. Gedwongen ontslagen zijn volgens KPN onvermijdbaar.

,,Ander werk is het beste sociale plan dat je kunt bieden'', aldus Kok. Hij zei te verwachten dat deze werkwijze succesvol zal zijn, net als bij de massa-ontslagen bij DAF, Philips en Fokker in de jaren negentig. ,,Verschil tussen toen en nu is dat toen de arbeidsmarkt ongunstiger was.''

Kok ontkende dat met het snelle besluit van het kabinet de positie van de vakbonden tijdens onderhandelingen met KPN over een sociaal plan wordt ondermijnd. De bonden eisen maandag van KPN duidelijkheid over de in hun ogen ,,kille saneringsoperatie''. ,,We hebben nu eenmaal met deze omstandigheden te maken'', zei Kok. Volgens hem is het massa-ontslag uit bedrijfseconomische overwegingen noodzakelijk. ,,Maar laat duidelijk zijn dat dit niet in de plaats komt van de verantwoordelijkheid die KPN zelf heeft ten opzichte van haar werknemers.''

De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt de oprichting van de werkgroep ontijdig, onduidelijk en mogelijk onhandig. Het kabinet maakt het voor KPN wel heel makkelijk mensen te ontslaan, aldus deze partij. Het CDA wil dat Vermeend dinsdag in het parlement opheldering geeft.

Bestuurder R. Harmsen van de Bond van Telecompersoneel is blij dat het kabinet ,,deze zaak zo serieus oppakt''. De mensen die ondanks alle inspanningen toch op straat komen te staan, moeten volgens hem een goede regeling krijgen. ,,Er rust wat dat betreft een zware verplichting op KPN.''

Cultuuromslag : pagina 17