ESF-stukken strijdig met studie

Uit zes interne documenten van Arbeidsvoorziening blijkt dat Europees subsidiegeld, tegen de regels in, is gebruikt voor de financiering van de eigen organisatie. De strekking van deze documenten is strijdig met een belangrijke conclusie uit het rapport van oud-Rekenkamerpresident H. Koning, die eind augustus sprak van een ,,verwaarloosbare'' kans dat Europese subsidies onjuist zou zijn aangewend. De documenten zijn vanaf vandaag – met andere stukken – te lezen op de website van deze krant.

De Europese Commissie wil dat Nederland 447 miljoen gulden terugbetaalt wegens onregelmatigheden bij de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de periode 1994-1996. Eurocommissaris Diamantopoulou antwoordde op vragen uit het Europarlement dat bij een lidstaat niet eerder zo'n hoog bedrag aan ESF-geld is teruggevorderd.

Komende maandag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de ESF-kwestie. Het parlement wil duidelijkheid over de vraag of een zogenoemd `partijenakkoord' uit 1994, waarin toenmalig minister Melkert (Sociale Zaken) en de sociale partners afspraken hebben gemaakt over een bezuiniging op de arbeidsbureaus, invloed heeft gehad op onrechtmatig gebruik van ESF-geld door Arbeidsvoorziening.

In de genoemde documenten is te lezen dat ESF-geld na de bezuinigingen van 1994 op de organisatie van arbeidsbureaus, kortweg Arbvo, is gebruikt om de financiële problemen te verminderen. Van één notitie, waarin staat dat met Melkert is afgesproken dat ,,een substantieel deel van de reguliere ESF-gelden'' is gebruikt om ,,Arbvo draaiende te houden'', heeft minister Vermeend (Sociale Zaken) volgens zijn woordvoerder B. Crouwers inmiddels vastgesteld dat hij deze niet kende. ,,Dit stuk is beperkt verspreid en alleen ter kennis gekomen van het Arbvo-bestuur'', zegt de woordvoerder.

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 35

documenten: www.nrc.nl/denhaag

    • Tom-Jan Meeus
    • Herman Staal