Dodelijke pil in uitgaanscircuit

In Kerkrade overleed vorig weekeinde een jongen aan een nieuwe variant van xtc: pillen met PMA. Ook in andere Europese landen vielen al doden door deze drug. Het gevaar van onbesuisd slikken.

In de discotheken van Kerkrade en Heerlen deelden personeelsleden van het consultatiebureau voor alcohol en drugs vannacht flyers rond. WAARSCHUWING, stond er in hoofdletters op. Dan de boodschap: ,,op meerdere plekken in het land'' zijn xtc-pillen aangetroffen die PMA blijken te bevatten, paramethoxyamphetamine.

Het slikken van te veel van deze pillen heeft een versnelling van de hartslag tot gevolg, verhoging van de bloeddruk, stijging van de lichaamstemperatuur en uiteindelijk epileptische aanvallen en coma. Een overdosis leidt kortom tot ,,een levensgevaarlijke situatie'', waarbij ,,onmiddellijke ziekenhuisopname is geboden''.

Daarbij doet zich, aldus de flyer, een complicatie voor: een overdosis kan zich al voordoen bij de voor gewone xtc hoeveelheid van één à twee pillen. En dan is er nóg een complicatie: de pillen met paramethoxyamphetamine werken minder snel dan gewone xtc-pillen. Ervaren pillenslikkers kunnen dus denken dat ze een te lichte dosis hebben gekregen en zijn dan geneigd een extra pil te nemen. Dat gebeurde mogelijk afgelopen weekeinde, toen een 23-jarige man in Kerkrade overleed aan het slikken van pillen met PMA. Toen dit gisteren bekend werd ,,besloten we meteen flyers te draaien'', zegt Dorij Snijders van het consultatiebureau voor alcohol en drugs. De tekst was al beschikbaar bij het Trimbos Instituut, want vorige week zijn de flyers ook uitgedeeld in Eindhoven.

Snijders en vijf collega's gaan er dit weekeinde vijfduizend uitdelen. ,,In het Nederlands, maar ook in het Duits. Want hier komen veel jongeren uit Duitsland.'' In discotheken slikt zo'n 35 procent van de bezoekers xtc-pillen, zo komt naar voren uit onderzoek. Op house-parties loopt dat op tot bijna zeventig procent.

Pillen met PMA komen steeds vaker voor in Europa. Nadat eerder doden waren gevallen in de Verenigde Staten en Amerika, vallen er sinds vorig jaar ook slachtoffers in Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk en het afgelopen weekeinde dus voor het eerst in Nederland. De gevonden pillen werden verkocht als xtc.

Producenten maken PMA in plaats van xtc omdat de chemicaliën die voor de productie van PMA nodig zijn, goedkoper en makkelijker te krijgen zijn dan de chemicaliën voor xtc.

In verband met deze zaak heeft de politie een 32-jarige inwoner uit Heerlen gearresteerd. In zijn woning zijn vierhonderd pillen aangetroffen. Honderd daarvan hadden ongeveer dezelfde kleur als de dodelijke PMA-pil. De pillen zijn voor nader onderzoek opgestuurd naar het forensisch laboratorium in Rijswijk.

Verreweg het grootste gevaar van PMA is de langzame werking. Waar een xtc-pil met MDMA meestal al na een half uur gaat werken, doet een pil met PMA daar een half uur langer over. Bij lage dosering geeft PMA een energiek en licht opgewekt gevoel en kan licht hallucinogeen zijn. Bij een geringe verhoging van de dosis kunnen hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur plotseling sterk stijgen. Dit kan leiden tot misselijkheid, onregelmatige hartslag, ademhalingsmoeilijkheden, stuiptrekkingen, hartaanvallen, bewusteloosheid en dood. De dood treedt meestal op als gevolg van het te hoog oplopen van de lichaamstemperatuur waardoor het centrale zenuwstelsel uitvalt.

PMA is een beige, witte of roze stof en moeilijk traceerbaar in pillen. In Kerkrade hadden de PMA-pillen het `superman'-logo en waren ze crèmekleurig met spikkels. ,,Maar dat staat expres niet op de flyer'', aldus Snijders. ,,Er zijn verschillende soorten. Het gaat ons erom dat mensen alert zijn.'' Elders in Europa zijn PMA-pillen gevonden met het `mitsubishi'-logo. Die waren rood.

De `zelftest' die door smartshops wordt verkocht is niet betrouwbaar. Als de pil alleen PMA bevat zal de zelftest niet verkleuren. Als de pil naast PMA ook MDMA of amfetamine bevat, verkleurt hij wel waardoor gebruikers ten onrechte kunnen denken dat de pil alleen xtc of amfetamine bevat.

In Europa zijn inmiddels een groot aantal partijen PMA door de politie in beslag genomen. Het ging hierbij om pillen die er steeds anders uitzagen. Kleur, grootte en logo verschilden. De in beslag genomen pillen bleken in een groot aantal gevallen naast PMA nog andere psychotrope stoffen te bevatten zoals amfetamine, efedrine, MDA en echte xtc (MDMA).

Op internet staan diverse sites met informatie over PMA.