DNB: groei economie halveert in 2002

. De Nederlandsche Bank (DNB) is een stuk somberder geworden over de groeiperspectieven van de Nederlandse economie. In het jongste groeicijfer zijn de eerste economische effecten van de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september meegenomen.

President A. Wellink verwacht volgend jaar een economische groei van 1,5 procent, zo zei hij in een vrijdag gehouden toespraak. De nieuwe prognose betekent een halvering van de laatste prognose van de centrale bank en is meer dan de helft lager dan de jaarlijkse groei in de jaren 1997 tot en met 2000. Bij het kwartaalbericht van juni ging de centrale bank nog uit van een economische groei met 2,9 procent voor 2002. Nadien heeft Wellink al wel gewaarschuwd voor een tegenvallende groei. Dit is echter de eerste keer dat hij een concreet percentage noemt.

Volgens de bankpresident wordt het steeds duidelijker dat de Europese economie, net als de Amerikaanse, al vóór 11 september sterk aan het afkoelen was. Dit gold in het bijzonder voor Duitsland. ,,Niet te ontkennen valt dat er een gerede kans is dat Duitsland te kampen krijgt met een recessie.''

In zijn toespraak constateerde Wellink dat de inflatie in Nederland met 5,4 procent ruim twee keer zo hoog is als het Europese gemiddelde. Daarmee kent Nederland bij verre de hoogste geldontwaarding van Europa. De centrale bank houdt de verhoging van het BTW-tarief naar 19 procent en de invoering van de ecotaks verantwoordelijk voor één procentpunt van de inflatie.

Voorlopige ramingen van de DNB duiden volgend jaar op een inflatie van 3 provcent. Daarmee zou de Nederlandse inflatie volgend jaar wederom hoger uitkomen dan het gemiddelde van het eurogebied. ,,Als deze ontwikkeling doorzet, neemt ons concurrentievermogen verder af en kan de werkloosheid weer gaan oplopen. Er moet ons veel aan gelegen zijn deze ongunstige ontwikkeling te keren'', aldus Wellink.

Hij waarschuwde opnieuw voor te hoge lonen in Nederland. Volgens Wellink is onder de huidige onzekere economische omstandigheden een loonstijging van 4 procent te hoog. ,,De sociale partners moeten rustig aandoen totdat meer duidelijk is. We moeten vermijden dat te hoge loonstijgingen tot onnodige ontslagen leiden.''

Te hoge loonstijgingen tasten in Wellinks ogen de internationale concurrentiepositie van Nederland verder aan. Die heeft sinds 1996 al te lijden gehad doordat de lonen hier harder zijn gestegen dan elders.

Het Centraal Planbureau komt nog met aangepaste prognoses over de economische groei voor 2002 die met de veranderingen sinds 11 september rekening houden. Die cijfers worden volgende week in de ministerraad besproken.