De Boer burgemeester

PvdA-Kamerlid Margreeth de Boer (62) is gisteren door de Friese commissaris der Koningin Nijpels beëdigd als waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Ze is per 1 november benoemd. De Leeuwarder wethouders en fractievoorzitters zijn enthousiast over haar komst. Zij legt haar Tweede Kamer lidmaatschap neer.

De Leeuwarder loco-burgemeester Hermien de Haan (PvdA) roemt haar partijgenote als een ,,zwaargewicht'', die Leeuwarden nodig heeft. ,,We hebben hier niet eerder een burgemeester gehad met zo'n rijke bestuurlijke ervaring.''

De Boer is oud-minister van VROM en oud-commissaris van de Koningin van Drenthe. Eerder was ze gedeputeerde in Noord-Holland. Ze blijft in elk geval tot volgend jaar september in Leeuwarden. De Boer verklaarde gisteren ,,een heel grote affiniteit'' te hebben met de Friese hoofdstad. ,,Ik kom uit een oud Fries geslacht en versta de taal.'' Volgens De Haan is het een voordeel dat De Boer bereid is te blijven tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Uit de nieuw gekozen gemeenteraad zal een vertrouwenscommissie een profiel maken voor een nieuwe burgemeester. Vorige week vrijdag werd bekend dat Loeki van Maaren-van Balen (PvdA) na tweeëneenhalf jaar aftreedt als burgemeester van Leeuwarden, vanwege een ,,onoverbrugbaar verschil van inzicht'' met de wethouders over de bestuurscultuur en gemeentelijke organisatie.