Darmkanker

Met belangstelling heb ik in de bijlage W&O van 20 oktober het artikel Darmkijkers gelezen. Het artikel heeft mij echter, en ongetwijfeld veel andere mensen die aan darmkanker lijden, een heel slecht weekend bezorgd.

In het stuk staat vermeld dat, wanneer darmkanker die al is uitgezaaid wordt ontdekt, de overlevingskans enkele procenten is. Het begrip `uitzaaiing' had beter moeten worden gedefinieerd. Het maakt wel degelijk verschil of een uitzaaiing in bijvoorbeeld lever of nieren wordt aangetroffen, of in lymfeklieren vlakbij de tumor.

Dat laatste is bij mij het geval en naar mij is verzekerd heb ik een aanzienlijk grotere kans op genezing dan `enkele procenten'. Hoewel ik dat weet, schrok ik vreselijk toen ik het artikel las.

    • Caroline Schurink-Zwolle