Coalitie in Gelderland gerepareerd

De breuk in de Gelderse coalitie van Gedeputeerde Staten is vrijwel zeker hersteld. De Partij van de Arbeid heeft zich in onderhandelingen met CDA en VVD bereid verklaard weer toe te treden tot het college van GS.

Het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland viel tijdens een debat over het frauduleuze evenementenbeleid uiteen. De uit vrije wil vertrokken PvdA-gedeputeerden W. Scheerder en C. Jacobs keren niet terug. Het is nog niet bekend wie hen zal opvolgen.

CDA en VVD zegden drie weken geleden tijdens het fraudedebat het vertrouwen in coalitiepartner PvdA op nadat deze partij aandrong op vertrek van het hele college van Gedeputeerde Staten, inclusief commissaris van de koningin J. Kamminga. CDA en VVD vormen sindsdien een minderheidscollege. `In het belang van Gelderland', spraken beide partijen vorige week weer het volste vertrouwen in de PvdA uit. Onder leiding van een extern adviseur hebben CDA, VVD en PvdA gisteren overeenstemming bereikt over voortzetting van de coalitie. Er zijn met name afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de provincie bij het Multifunctioneel Transportcentrum in Valburg, de bedrijvenbeurs Europarterniat en het Gelredome. Deze zogenoemde `heikele dossiers' kunnen opnieuw tot een bestuurscrisis in Gelderland leiden. Ook zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop het college van GS Provinciale Staten moet informeren en wie handtekeningen onder overeenkomsten mag zetten. Bij het evenementenbeleid ging GS hiermee in de fout.

De komende dagen moet de personele samenstelling van het college van GS ingevuld worden. ,,Ik verwacht hier geen problemen mee'', zegt vice-fractievoorzitter N.J Wijsman van de PvdA. De Partij van de Arbeid heeft haar eis dat VVD-gedeputeerde J. Boxem het veld moet ruimen, ingetrokken. Wel is het volgens Wijsman denkbaar dat de portefeuilles gedeeltelijk worden herschikt.

PvdA-gedeputeerde C. Jacobs heeft na het bereikte onderhandelingsresultaat gisteren formeel haar ontslag ingediend. Ze had haar terugtreden al wel aangekondigd maar was bereid in een nieuw college terug te keren. ,,Nu duidelijk is dat de oude coalitie wordt hersteld, is het voor mij niet mogelijk terug te keren'', zegt Jacobs.

Ze heeft zich na de breuk in het college van GS kritisch uitgelaten over de collegialiteit en teamgeest binnen het college. Jacobs blijft wel Statenlid voor de PvdA.

    • Martin Steenbeeke