Wethouders schrappen zwijgplicht

De wethouders van Leeuwarden hebben gisteravond de zwijgplicht die was opgenomen in de vertrekregeling met burgemeester Loeki van Maaren-van Balen (PvdA), geschrapt.

Er zijn volgens de wethouders zoveel misverstanden gerezen over de geheimhoudingsclausule, dat de wethouders er niet langer gebruik van willen maken.

In de overeenkomst met Van Maaren, die vorige week vrijdag bekendmaakte haar functie neer te leggen, werd bepaald dat beide partijen, maar ook (oud)raadsleden en (oud)ambtenaren geen informatie mochten geven over de wederpartij, op straffe van een boete van 50.000 gulden. Het doel was elkaar niet te beschadigen.

De VVD-fractie en Van Maarens advocaat R. Duk pleitten er gisteren al voor om de geheimhoudingsclausule op te heffen. Overigens ontkenden de wethouders dat van een zwijgplicht sprake was. Die zou niet gelden tijdens raadsvergaderingen. Eerder stemden alle acht partijen in de Leeuwarder gemeenteraad in met de overeenkomst, inclusief het spreekverbod. Loco-burgemeester Hermien de Haan (PvdA): ,,We zitten inmiddels in een fase van het openbaar debat. We willen met het opheffen van het artikel duidelijk maken dat iedereen vrijelijk zijn mening moet kunnen geven. Er zijn veel misverstanden geweest over het artikel.'' Ze hoopt dat het maandagavond ,,een waardig, open en integer'' debat zal worden. ,,Onze intentie is elkaar niet te beschadigen, maar of dat lukt weten we niet. Met modder gooien doen we in elk geval niet.''

Het openbaar raadsdebat wordt maandag gevoerd, nadat de SP hier om had gevraagd. De wethouders hebben Van Maaren gevraagd haar standpunt tijdens de vergadering toe te lichten. Zij is daartoe ,,in principe'' bereid. Van Maaren noemde de zwijgplicht eerder ,,een democratisch onding''. Ze zou ermee hebben ingestemd, omdat ze met de rug tegen de muur stond en er anders geen financiële regeling was gekomen. Niet loco-burgemeester De Haan zit de vergadering voor, maar VVD-wethouder Arno Brok. Hiertoe is besloten, opdat De Haan zich dan op de inhoud van het debat kan richten.

De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, gaan zaterdagmiddag in de Leeuwarder binnenstad actie voeren tegen ,,chaos in het gemeentelijk bestuur'' in Leeuwarden.

Eerder al verklaarden bestuurskundigen en staatsrechtgeleerden dat het spreekverbod in het openbaar bestuur juridisch gezien niet houdbaar was.