Ter Braak (3)

De Sonderfahndungsliste 1939 is niet een van de talloze lijsten die de Duitsers gebruikten, maar een in druk verschenen boekwerk met gegevens van enkele duizenden personen in voornamelijk Nederland, België en Frankrijk. Het is onbekend welk criterium in 1940-1945 werd toegepast bij de selectie van te arresteren personen. Feit is dat van de op de lijst voorkomende personen velen (voornamelijk joden en communisten) zijn opgepakt.

In tegenstelling tot hetgeen de heer Hanssen meldt (in Boeken 12.10.2001), staat in deze Sonderfahndungsliste bij Ter Braak wel degelijk een adres vermeld, al is het incompleet en niet correct: `Den Haag, Pemonaglein'. Hij was tevens opgenomen als `Braakter, Menno [...] Den Haag, Promonaglein 22'.

    • Frans Kluiters