Pas verschenen: Non fictie

Piet Gerbrandy (red): De mens is een dier dat kan denken. Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie. Contact, 607 blz. ƒ99,90

Classicus en dichter Piet Gerbrandy stelde een uitvoerige bloemlezing samen uit Griekse en Romeinse filosofie, in een reeks van uitgeverij Contact en het tijdschrift Filosofie Magazine. Eerder verscheen een deel over de filosofie van de Verlichting, In het licht der rede, samengesteld door Cyrille Offermans.