Ook Senaat stemt in met antiterreurwet

De Amerikaanse Senaat is gisteren akkoord gegaan met vergaande wetgeving om terreur te bestrijden. Critici vrezen dat de wet belangrijke burgerrechten zal uithollen.

De nieuwe antiterreurwet die van kracht wordt zodra president Bush hem ondertekent, voorziet onder meer in grotere mogelijkheden tot het afluisteren van vermeende terroristen en in het uitwisselen van informatie tussen alle opsporingsdiensten.

De Amerikaanse minister van Justitie Ashcroft sprak gisteren van een ,,nieuw tijdperk in de strijd tegen terrorisme''. Ashcroft pleitte na de aanslagen van 11 september in New York en Washington voor nieuwe wetgeving. ,,Laat terroristen onder ons gewaarschuwd zijn. We zullen nu alle mogelijke middelen gebruiken om hen op te sporen'', aldus de minister. Hij heeft de Amerikaanse federale recherche (FBI) opgedragen direct aan de slag te gaan op het moment dat president Bush de wet bekrachtigt.

De Senaat nam de antiterreurwet één dag na het Huis van Afgevaardigden aan. Normaal duurt het enkele maanden, zo niet jaren, voor belangrijke wetgeving wordt goedgekeurd.

Critici vrezen dat de wet een aantasting betekent van de burgerrechten. ,,Deze nieuwe en ongecontroleerde macht (van opsporingsdiensten) kan worden gebruikt tegen Amerikaanse burgers naar wie geen crimineel onderzoek wordt gedaan, legale immigranten en ook tegen mensen die door uitoefening van hun vrijheid van meningsuiting wellicht een bedreiging voor de nationale veiligheid kunnen zijn'', aldus de directeur van de American Civil Liberties Union, Laura Murphy.

De Amerikaanse regering wijst echter op het grote belang van de wet bij het onderzoek naar de aanslagen in New York en Washington en de golf van antrax-brieven. Sinds 11 september zijn 952 verdachten van terroristische activiteiten gearresteerd. De meesten zitten nog vast.

Gisteren werd opnieuw een geval geconstateerd van een postsorteerder die antrax heeft ingeademend. De man werkte in de postkamer van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Een tweede medewerker van televisiezender NBC in New York heeft miltvuur via de huid opgelopen. In New York werden bovendien bij een postsorteercentrum op vier machines sporen van de potentieel dodelijk bacterie gevonden. Ook in de postkamer van de CIA zijn sporen van antrax aangetroffen.

Het Witte Huis zei gisteren dat er alles aan wordt gedaan de afzender van de brieven op te sporen.

Canadese deskundigen zeggen dat de met de miltvuurbacterie besmette brieven waarschijnlijk afkomstig zijn van ultrarechtse groepen in de Verenigde Staten. Handschriftkundigen en medewerkers van de Canadese geheime dienst komen tot die conclusie na onderzoek van de woensdag openbaar gemaakte brieven aan nieuwslezer Brokaw en senator Daschle, die beide sporen van antrax bevatten.