Nogmaals Marc-Marie

Zo verwachtingsvol als de KRO dit voorjaar het nieuwe programma Marc-Marie Rechtstreeks presenteerde, zo stilletjes begint vanavond Marc-Marie Opgenomen. Zelfs het KRO-blad Studio wijdt er deze week niet meer dan een paar vage regeltjes aan. Marc-Marie Huijbregts heeft dan ook een pips begin achter de rug; zijn eerste serie gaf, zacht gezegd, nog geen aanleiding in hem een veelbelovend tv-maker te zien. En ook KRO-directeur Ton Verlind, die tijdens de eerste uitzending nog glimmend van trots tussen het publiek zat, moest naderhand toegeven dat zo'n programma een vaste vorm moet hebben. Dat is een televisiewet die je niet kunt tarten, zei hij tegen de Volkskrant. ,,Mensen willen weten waarom ze televisie kijken. Daar valt niet mee te spotten.''

Huijbregts had zelf om de grootst mogelijke vrijheid gevraagd; hij wilde nu juist geen vast format. De KRO ging op al zijn wensen in. De presentator mocht zelfs zijn eigen zus tot eindredacteur benoemen. Pas toen het programma allengs de mist in dreigde te gaan, werd er een andere eindredacteur benoemd. Maar het belangrijkste probleem bleef het gebrek aan structuur. Huijbregts bleek wel grappig te kunnen reageren op wat door anderen in beweging werd gezet (dat had hij in Dit was het nieuws al bewezen), maar nu hij de zaak zelf in gang moest zetten, had hij er nog geen greep op. Hij fladderde maar wat.

Toch staan er dit seizoen 24 afleveringen op het programma. Niet langer rechtstreeks, maar al op vrijdagavond opgenomen in een studio in Hilversum. Het publiek werd deze week opgeroepen via advertenties; het bijwonen van zo'n opname is een alternatief voor Huijbregts' theateroptreden

dat meestal snel is uitverkocht, aldus zijn impresario Gerard Cornelisse.

Over de inhoud van het nieuwe programma zijn de betrokkenen nog vaag. ,,Je hebt wat meer houvast nodig'', zegt Cornelisse, ,,en dat zit er nu ook wel in. Maar het mag geen keurslijf worden, we blijven streven naar een zo groot mogelijke vrijheid. Dat is altijd het spanningsveld.''

Marc-Marie Opgenomen, zaterdag, Ned.1, 21.00-21.55u.

    • Henk van Gelder