Nieuwe statuten NOC*NSF zijn niet illegaal

NOC*NSF bestrijdt dat haar nieuwe statuten strijdig zijn met het Olympic Charter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De sportkoepel legde het concept van de statuten voor aan het IOC en heeft de suggesties en opmerkingen van het comité inmiddels verwerkt. ,,Er is geen sprake van een illegale situatie'', stelt NOC*NSF-voorzitter Hans Blankert.

NOC*NSF verweert zich tegen opmerkingen van Anton Geesink, vorige week in deze krant. Het IOC-lid noemt de koepel in zijn recente beleidsnota `Liever een hengel dan een vis' een illegale organisatie, omdat de statuten van de sportkoepel niet zouden voldoen aan de normen van het IOC.

Het Internationaal Olympisch Comité stuurde NOC*NSF op 9 april een reactie op de ingediende statuten met suggesties en opmerkingen. ,,Er waren zeven punten, die we zo goed mogelijk hebben doorgevoerd'', zegt een woordvoerder. ,,Sommige waren strijdig met het Nederlands recht, maar de rest is opgevolgd.''

Het nieuwe concept wordt 15 november in de bestuursvergadering behandeld, gaat daarna terug naar het IOC en wordt vervolgens mei 2002 in de algemene ledenvergadering ter besluitvorming voorgelegd. ,,Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de aangepaste statuten van NOC*NSF niet integraal zullen worden goedgekeurd door het IOC'', stelt voorzitter Blankert.

NOC*NSF erkent wel dat het een ander bestuursmodel hanteert dan het IOC. Dat comité vindt dat olympische bonden en atleten in het bestuur moeten plaatsnemen. Geesink stelt dat NOC*NSF verplicht is vijf vertegenwoordigers van sportbonden en twee atleten in het hoofdbestuur op te nemen. De Nederlandse koepel koos sinds de fusie van NOC en NSF in 1993 echter voor een ander model: een algemene ledenvergadering van de sportbonden als hoogste orgaan, dat een bestuur benoemt en daden van het bestuur controleert.

,,Daarmee geeft NOC*NSF een andere invulling aan de richtlijnen van het IOC, hetgeen overigens nooit een belemmering is geweest voor de erkenning van de statuten van NOC*NSF en het IOC'', aldus Blankert.

Geesink had nog een ander punt. De oud-judoka liet NOC*NSF deze week per brief weten dat Wim Cornelis op grond van de statuten geen bestuurslid mag zijn van de sportkoepel. Cornelis is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers. Het is verboden om van een door NOC*NSF erkende organisatie een afgevaardigde in het college te hebben. ,,Deze situatie zal moeten worden opgelost. Het bestuur van NOC*NSF zal zich hierover in de komende bestuursvergadering beraden'', aldus Blankert.