Limburg laakt advies over tracé IJzeren Rijn

De commissie die de milieueffectrapportage (MER) over de IJzeren Rijn heeft getoetst moet opnieuw aan het werk. Dat schrijft de provincie Limburg in een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Volgens de provincie heeft de MER-commissie in het advies over het beste traject voor de goederenspoorlijn van België via Limburg naar Duitsland de inspraakreactie van Limburg niet meegenomen. Ook zouden de inspraakreacties van de provincie Noord-Brabant en enkele gemeenten niet verwerkt zijn in het advies.

De toetsingscommissie adviseerde in september het ministerie het historische tracé van de IJzeren Rijn als meest milieuvriendelijke. Dit tracé loopt door natuurgebieden, het nationaal park de Meinweg, Weerterbergen, en door woonwijken in Weert en Roermond. Limburg verzet zich tegen de reactivering van het oude tracé.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevestigt dat de inspraakreactie van onder meer Limburg niet is meegenomen. Over de motieven kon het ministerie vanmorgen geen uitspraken doen.

België, Duitsland en Nederland hebben nog steeds geen akkoord gesloten over de IJzeren Rijn. Het memorandum, waarin het historisch tracé zou worden vastgelegd, is niet zoals de bedoeling was op 15 oktober ondertekend door de verkeersministers uit de drie landen. Tussen de ministers blijken nog meningsverschillen te bestaan. Volgens het ministerie is er geen sprake van afstel, maar slechts van vertraging van de voorbereidingen bij het opstellen van het memorandum.