Kleine uitbreiding identificatieplicht

Minister Korthals (Justitie) wil de identificatieplicht op beperkte schaal uitbreiden. Hij wil geen algemene identificatieplicht, zoals die wel geldt in landen als België en Frankrijk. Maar hij wil het wel mogelijk maken dat om legitimatie kan worden gevraagd bij concrete terroristische aanslag.

Op dit moment geldt alleen op het werk en voor automobilisten een identificatieplicht. Voor vreemdelingen geldt een `draagplicht' dat er op neer komt dat zij altijd een geldig identiteitsbewijs binnen handbereik moeten hebben. Dat is het gevolg van de beperkte legitimatieplicht uit 1992 waar het toenmalig kabinet Kok-Lubbers toen mee instemde. Toenmalig minister Hirsch Ballin ging er bij invoering van die legitimatieplicht van uit dat burgers uit zichzelf altijd een identiteitsbewijs op zak zouden dragen.

VVD en CDA in de Tweede Kamer bepleiten al langer een algemene identificatieplicht. Maar Korthals wil de Wet op de identificatieplicht slechts zodanig uitbreiden dat bij acute terreurdreiging voor een nauw omschreven gebied en tijdsperiode zo'n verplichting mogelijk is. Dat gebeurt dan op last van de officier van justitie. Vanochtend vergaderde de ministerraad over het voorstel van Korthals.