Ernst van Splunter

In het bericht Cherribi geschrapt van de VVD-lijst (in de krant van maandag 22 oktober, pagina 3) staat dat het VVD-bestuur het Kamerlid Ernst van Splunter op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst heeft gezet, omdat hij in de jaren van zijn Kamerlidmaatschap te weinig tot stand zou hebben gebracht. Dit is onjuist, daar Van Splunter pas sinds 4 mei van dit jaar Kamerlid is.