Ecostroom inzet `stupide prijsslag'

De markt voor groene stroom is per 1 juli vrijgegeven, wat tot stimulering van deze duurzame stroom zou moeten leiden. Het heeft echter vooral geleid tot een prijsoorlog tussen energiebedrijven.

,,Het is uitgelopen op een ordinair prijsgevecht, enorm stupide'' aldus voorzitter P. de Visser van Remu, het vierde energiedistributiebedrijf van Nederland.

Als voorbeeld geeft De Visser de ,,brutale brief'' die concurrent Nuon zond naar alle huishoudens in Nederland met het aanbod voortaan via Nuon groene stroom te kopen. ,,Nuon stuurde de brief op 15 maart, terwijl de afspraak was dat niemand voor 1 april zou beginnen. Zie de waarde van afspraken in de energiewereld'', zei hij tijdens het nationaal forum energie & mileu in Lelystad. ,,Ik werd gebeld door klanten die zich afvroegen wat voor een vlerken dit waren.'' Nuon zegt echter dat er nooit zo'n afspraak is geweest. ,,Bovendien zou de markt eerst op 1 april vrijkomen, dat is pas laat verschoven naar 1 juli. We konden de mailing niet meer veranderen'', aldus een woordvoerster van Nuon.

Remu heeft in vergelijking met concurrenten Nuon, Eneco en Essent weinig aan reclame gedaan. De Visser moet niets weten van de ,,geldverslindende campagnes'' die zijn gevoerd om groene-stroomklanten te trekken. ,,Het heeft laten zien dat de energiebedrijven onhandige marketeers zijn. Er zijn weinig mensen van bedrijf veranderd en de kosten voor het verkrijgen van een nieuwe klant zijn dus hoog. Mensen weten bovendien nog steeds niet goed wat groene stroom is.'' Volgens het platform voor de versnelling van de energieliberalisering bedraagt het aantal groene-energieklanten ruim 600.000 en is 9 procent overgestapt op een nieuwe leverancier.

Volgens De Visser willen consumenten wel extra betalen voor duurzame elektriciteit. Bij Remu is 8,6 procent overgestapt, terwijl de stroom 1 cent per kilowattuur duurder is dan gewone elektriciteit. ,,Dat is één kopje koffie per maand, dat hebben mensen er wel voor over.''

De overheid is volgens hem kortzichtig. Zij had moeten eisen dat duurzame energie 2 cent meer zou moeten kosten dan grijze stroom en vervolgens had zij de energiebedrijven moeten dwingen het extra geld in nieuwe vormen van schone energieopwekking te investeren. Een vrije markt? ,,Geen enkele markt is helemaal vrij. Het gaat om de toekomst. De overheid zou bedrijven moeten stimuleren om in duurzame energiebronnen te investeren.'' De regering wil dat duurzame energie in 2010 in 9 procent van het stroomverbruik voorziet, momenteel is dat 1,5 procent. De Visser vreest dat deze doelstelling niet zal worden gehaald.

De overheid heeft wel elektriciteit, opgewekt uit schone bronnen, vrijgesteld van de ecotax, de belasting op energie. Maar de aanwezige capaciteit voor schone stroom in Nederland is te klein om alle klanten te bedienen en dus wordt er geïmporteerd. De regering heeft een systeem ingevoerd om te bepalen welke energie schoon is, de groencertificering. Voor schoon geproduceerde stroom wordt een certificaat verstrekt en volgens De Visser zal dit systeem ertoe leiden dat iedereen in eerste instantie de goedkoopste vormen van groene stroom gaat produceren, zoals uit waterkracht en biomassa, waardoor er minder in de duurste vorm, zonne-energie, wordt geïnvesteerd. De Visser stelt daarom voor om de certificaten niet voor de productie van groene stroom te geven, maar voor elke gulden die een bedrijf steekt in duurzame energie.

Niet alleen groene stroom, ook grijze elektriciteit wordt steeds vaker uit het goedkopere buitenland geïmporteerd. Deze import is ook een belangrijke reden waarom W. Schatborn, algemeen directeur van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), verwacht dat over zes tot tien jaar af en toe het licht zal uitgaan, zoals gebeurde in de Amerikaanse staat Californië. Tijdens het forum in Lelystad zei Schatborn dat Nederland straks ,,of leunt op import, of dat de overheid zorgt voor een oplossing''. Er is ook een andere oplossing volgens Schatborn: ,,Koop voor 1.500 gulden een noodaggregaat.''

    • Heleen de Graaf