Crisis dreigt in Macedonië

De Macedonische president, Boris Trajkovski, heeft in een brief aan zijn Amerikaanse ambtgenoot, George Bush, gepleit voor aanpassing van het akkoord van Ohrid, omdat naar zijn zeggen dat akkoord met de Albanese minderheid geen kans maakt door de Macedoniërs te worden aanvaard.

Trajkovski – tot nu toe aan Macedonische zijde de enige prominente politicus die zich werkelijk inzette voor aanvaarding van het akkoord met de Albanese minderheid – schreef in zijn brief dat hij er niet in is geslaagd de hardliners aan Macedonische zijde te overtuigen van de noodzaak, het akkoord te accepteren.

Het in augustus gesloten akkoord, dat voorziet in een verbetering van de status van de Albanese minderheid en een uitbreiding van haar rechten in ruil voor de beëindiging van de opstand van het Albanese rebellenleger UÇK, had volgens de afspraken al lang door het Macedonische parlement moeten zijn goedgekeurd. Maar de Macedoniërs hebben dat tot nu toe met uitvluchten weten te voorkomen. Gisteren zei de voorzitter van het parlement, Stojan Andov, dat het akkoord wellicht door het parlement wordt aangenomen, maar dat dat nog niet betekent dat het ook wordt uitgevoerd.

Trajkovski stelde gisteren een wijziging voor in de formulering van een van de grondwetswijzigingen waarover de Macedoniërs en de Albanezen het in Ohrid eens waren geworden. Het gaat daarbij om het noemen van de Albanezen als een bevolkingsgroep die op gelijke voet staat met de Macedoniërs, die in de huidige grondwet als enige bevolkingsgroep van het land worden genoemd.

Trajkovski wil dat Macedonië wordt gedefinieerd als ,,een staat van de burgers van Macedonië, waartoe het Macedonische volk, Albanezen, Turken, Roma, Vlachen, Serviërs, Bosniërs en anderen behoren''. De leiders van de Albanese minderheid willen van zo'n wijziging niets weten, maar volgens Trajkovski wordt het akkoord van Ohrid door het parlement niet aangenomen als de tekst niet wordt gewijzigd.

Een van de leiders van de Albanezen, Zahir Bekeshti, zei gisteren dat de Verenigde Staten en de Europese Unie het akkoord van Ohrid hebben gegarandeerd en dat zij ervoor moeten zorgen dat de tekst als afgesproken wordt aangenomen. Vandaag praat EU-topdiplomaat Javier Solana, die gisteravond met spoed naar Skopje is afgereisd, de crisis met de leidende politici. De Albanezen zijn hun deel van de afspraken van Ohrid wel nagekomen. Het UÇK heeft bijna vierduizend wapens ingeleverd aan een inmiddels weer vertrokken NAVO-vredesmacht en zichzelf ontbonden.

Trajkovski wendde zich gisteren ook schriftelijk tot Solana, NAVO-chef Robertson en Carla Del Ponte, hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, om hen te wijzen op het bestaan van een massagraf in het noordwesten van Macedonië. Daarin zouden de lijken liggen van twaalf Macedoniërs die door het UÇK zouden zijn vermoord.