`Conducteurs en artsen beter beschermen'

PvdA en CDA maken een initiatief-wetsvoorstel waarin personeel dat verantwoordelijk is voor handhaving van de openbare orde dezelfde rechtsbescherming krijgt bij agressie en geweld als ambtenaren.

De rechter kan op basis van artikel 304 van het Wetboek van Strafrecht bij agressie tegen een ambtenaar een maximumstraf met eenderde verhogen. Semi-overheidspersoneel, zoals ziekenhuispersoneel, tram- of treinconducteurs en buschauffeurs, moet eenzelfde bescherming krijgen, zo vinden CDA en PvdA.

De toegestane verhoging van de maximumstraf bij geweld tegen (semi-) ambtenaren moet bovendien worden opgetrokken van eenderde naar honderdvijftig procent, zo schrijven de CDA'er Rietkerk en de PvdA'er Van Heemst in hun initiatief-wetsvoorstel. Ook moet volgens hen de strafmaat omhoog voor plegers van zinloos geweld in de openbare ruimte, zeker als daarbij alcohol of drugs in het spel zijn.

Volgens Het CDA-kamerlid Rietkerk die samen met de PvdA'er Van Heemst later dit jaar het initiatief-wetsvoorstel zal indienen, komt het nu vaak voor dat de rechter alcohol- of drugsgebruik als 'verzachtende omstandigheid' meeweegt in zijn vonnis omdat de dader dan als `minder toerekeningsvatbaar' wordt beschouwd.

Twee jaar geleden was Van Heemst met het toenmalig PvdA-Kamerlid Kalsbeek, inmiddels de huidige staatssecretaris van Justitie, ook betrokken bij een initiatief om zinloos geweld harder aan te pakken. Dat initiatief kreeg toen geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het huidige voorstel maakt volgens Rietkerk een betere kans omdat het pakket maatregelen breder is, terwijl de juridische kritiek van het oorspronkelijke voorstel verwerkt wordt in het nieuwe initiatief-wetsvoorstel.

De VVD vindt het `merkwaardig' dat de PvdA voor dit initiatief steun zoekt bij de oppositie. Volgens het VVD-Kamerlid Niederer zal verhoging van de strafmaat in de praktijk ook weinig opleveren. ,,Het initiatief dat PvdA en CDA voorbereiden waarin verhoging van de strafmaat wordt opgenomen, lijkt een sympathiek gebaar, maar heeft in de praktijk geen enkele betekenis. Het wetboek van strafrecht biedt de rechter nu al de mogelijkheid om in geval van agressie of geweld tegen een ambtenaar in functie de strafmaat met eenderde te verhogen'', aldus Niederer. ,,Deze vormen van geweld kunnen al bestraft worden met maximumstraffen van twee jaar bij een `droge Hollandse klap', oplopend tot straffen van vier tot zes jaar als er zwaar fysiek letsel of een levensbedreigende situatie is ontstaan. Maar justitie maakt zelden of nooit gebruik van de mogelijkheid om die maximumstraffen te eisen, laat staan dat de rechter daar in zijn vonnis toe overgaat.''

Niederer wil bij het tegengaan van zinloos geweld ruimere mogelijkheden om daders langer in voorlopige hechtenis te kunnen houden, ,,Ik wil het liefst dat ze blijven vastzitten tot op de dag dat ze moeten voorkomen. Dat moet waar mogelijk met snelrechtprocedures gaan. Verder moeten recidivisten harder worden aangepakt.''