Betuwelijn pas medio 2006 klaar

De Betuwelijn is niet eerder dan medio 2006 klaar. Bovendien zijn de kosten van de goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens opnieuw opgelopen met ruim 150 miljoen gulden. Dat meldt minister Netelenbos in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. Volgens planning zou de Betuwelijn eind 2005 in gebruik worden genomen. Door onder meer extra veiligheidsmaatregelen bij de aan te leggen tunnels, de bouw van geluidswallen bij de Calandbrug en vertraging bij lopende aanbestedingsprocedures wordt dat minimaal een half jaar later.