Aanvallen VS verhinderen overlopen van Talibaan

Een militaire commandant van de Talibaan in Kabul heeft gezegd dat hij en veel van zijn collega's bereid zijn de macht over te dragen aan een ,,brede'' regering in Afghanistan, maar dat de aanhoudende Amerikaanse bombardementen zo'n doorbraak verhinderen. Tegen het persbureau Reuters zei de commandant, wiens naam niet werd genoemd, dat binnen de Talibaan een onderscheid bestaat tussen ideologen die een moslimfundamentalistische staat nastreven en professionele soldaten die bereid zijn tot machtsdeling met de verzetsgroepen van de Noordelijke Alliantie. Maar beide kampen zijn verenigd in hun afwijzing van de Amerikaanse bombardementen en zullen een guerrilla beginnen indien de VS en de Noordelijke Alliantie Kabul innemen. ,,De aanvallen moeten stoppen zodat de politieke discussie kan beginen'', zei hij.

Bij de vorming van een nieuwe regering is een belangrijke rol weggelegd voor ex-koning Zahir Shah. Dat staat in een resolutie die gisteren in de Pakistaanse grensstad Peshawar is aangenomen op een bijeenkomst van ongeveer 1.500 Afghaanse stamoudsten, strijders en geestelijken. Voor de totstandkoming van een nieuwe regering, is het bijeenroepen van een traditionele Loya Jirga met vertegenwoordigers uit alle geledingen binnen de Afghaanse samenleving de aangewezen weg. In de resolutie wordt ook aangedrongen op een snel einde van de militaire operaties van de VS en hun bondgenoten in Afghanistan, op demilitarisering van de hoofdstad Kabul en op het vertrek uit Afghanistan van ,,die vreemdelingen die bijdragen aan de onze misère''. Dat laatste is een verwijzing naar Osama bin Laden en zijn brigades.

De bijeenkomst in Peshawar werd georganiseerd door Pir Ahmad Gailani, een oud-verzetstrijder tegen de Sovjet-troepen en een oude bondgenoot van de ex-koning. Op het congres waren veel Afghanen die in Pakistan wonen, maar ook Pathanen uit Afghanistan zelf. Ook waren enkele Afghanen aanwezig die zeiden tot de Talibaan te behoren.

Gailani zei bereid te zijn tot vredesonderhandelingen maar waarschuwde tegen het oprukken van de Noordelijke Alliantie. ,,Indien het machtsvacuüm wordt opgevuld door een zekere groep door middel van militaire operaties, gaan we een nieuwe fase van bloedvergieten en wanorde in'', zei hij.