WTO: wereldhandel kan snel stagneren

De wereldhandel kan dit jaar stagneren nu de grote economieën op de rand van een recessie zitten. Dit schrijft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in zijn vandaag gepubliceerde jaarverslag.

In 2000 nam het volume van de wereldhandel toe met 12 procent, wat bijna een record was. Voor dit jaar houdt de WTO het op een groei van 2 procent. De organisatie tekent daarbij aan, dat dit percentage wel eens lager kan uitvallen.

De forse afname van de groei van de wereldhandel is veroorzaakt doordat de vraag in West-Europa veel minder sterk is toegenomen dan was verwacht. Bovendien kwam de importgroei van de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar vrijwel tot stilstand.

Verder kwam de ,,dramatische'' achteruitgang van de productie en de investeringen in de informatietechnologie hard aan. Dat gold vooral voor de meeste landen in Oost-Azië.

De WTO ging er in mei van dit jaar vanuit dat de groei van de wereldhandel zou afnemen tot 7 procent. De achteruitgang is veel harder gegaan dan de organisatie kon voorzien. Voor het lopende kwartaal bestaat nog veel onzekerheid, zeker nadat de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september de luchtvaart een sterke invloed hebben gehad op de luchtvaart en het vrachtvervoer.

De verkoop van pc's – eind jaren negentig een belangrijk element in de toename van de wereldhandel – zal dit jaar een stuk kleiner zijn dan vorig jaar. De verkoop van computerchips is nu 30 procent kleiner dan het afgelopen jaar.

Het rapport verschijnt kort voordat de organisatie in Qatar zal overleggen over een nieuwe ronde van besprekingen over de wereldhandel.