Website

Veel is er nog niet te zien op de site, maar de achterliggende gedachte is interessant. De Amerikaanse psycholoog James Pennebaker denkt dat nu de periode is aangebroken waarin mensen werkelijk de gevolgen van de aanslagen op 11 september verwerken. Hij verwacht onder meer dat mensen thuis conflicten zullen krijgen als ze hun trauma niet goed verwerken. Daarom adviseert hij emoties op te schrijven op zijn website. De berichten worden onderwerp van een onderzoek.

(www.psy.utexas.edu/attack)