Versje

Het jongetje zit op een christelijke school. Daar doen zijn ouders niet moeilijk over. Het is een uitstekende school en dichtbij huis. Op een avond zit hij in bad en zingt uit volle borst een op school geleerd versje: ,,Ik dank U voor de nieuwe morgen, ik dank U voor de nieuwe dag.''

Het lied gaat nog coupletten lang door, omdat er zo ontzettend veel is om voor te danken. Het lijkt erop dat hij een en ander door elkaar gaat haspelen, maar ten slotte haalt hij zegevierend het einde met: ,,Ik dank U dat ik danken mag.''

Een ogenblik lang komt er uit de badkamer geen ander geluid dan het gespetter en geplas van water. Dan geeft hij zijn commentaar: ,,Hoe verzinnen ze het.''

    • Hens de Sitter