Veel Duitsers willen een gevechtspauze

Een meerderheid van de Duitsers is voor een pauze in de Amerikaanse bombardementen op Afghanistan om zo op korte termijn voedselhulp te kunnen bieden aan de vluchtelingen in dat land.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van onderzoeksbureau Forsa in opdracht van het weekblad Die Woche. Bijna de helft van de ondervraagden is wel van mening dat het terrorisme alleen met militaire middelen bestreden kan worden. Zestig procent van de ondervraagden is tegen deelname van Duitse troepen aan een eventuele grondoorlog in Afghanistan.

De roep om een gevechtspauze wordt niet alleen gesteund door aanhangers van De Groenen en de PDS, maar ook door een meerderheid van de ondervraagden die SPD, FDP of CDU/CSU stemmen. In totaal steunt 69 procent van de ondervraagden in de representatieve steekproef de oproep om de gevechten tijdelijk te onderbreken.

Ook in Nederland gaan steeds meer stemmen op om een pauze in de bombardementen op Afghanistan in te lassen. Naar aanleiding van het bezoek van het Nederlandse GroenLinks-Kamerlid Karimi aan vluchtelingenkampen in Pakistan, zal haar partij volgende week bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse zaken een pauze bepleiten, zo wordt in kringen van de Kamerfractie vernomen. Karimi zou vanmiddag op Schiphol arriveren.

De fractie van GroenLinks beraadt zich het komend weekeinde over de nader te bepalen lijn. De partij zal aandringen bij de regering op actievere bemoeienis met de humanitaire situatie in en rond Afghanistan.

Onder de binnen GroenLinks geopperde mogelijkheden zijn de instelling van veilige corridors voor vluchtelingen, en de organisatie van een hoorzitting over deze problematiek.