SINAI CENTRUM

Joden in Nederland beschikken niet alleen over eigen scholen en winkels, maar ook over een eigen psychiatrische kliniek. Het Sinai Centrum is nu nog – heel klassiek – gevestigd in de bossen bij Amersfoort. Daarnaast beschikt de kliniek over een kleine dependance in Amsterdam. Als alles echter volgens planning verloopt, verhuist de psychiatrische instelling voor joden in 2005 naar Amstelveen. Dichter bij de plaats waar de meeste joden in Nederland wonen. Het is van deze tijd, zegt directeur Jan Tromp, om de gezondheidszorg dichtbij de doelgroep te brengen. Beoogde locatie: naast Ziekenhuis Amstelveen, dat al een joodse afdeling heeft.

Het Sinai Centrum biedt in principe alle mogelijke behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar de specialiteit is psychotrauma-behandeling. Daarbij ligt het accent op psychische klachten die van de oorlog zijn afgeleid. Maar ook voor joden die lijden aan `gewone' depressies, ernstige relatieproblemen, werkstress of burnout ,,staan we zeker open'', aldus Tromp. ,,Het specifieke in de joodse gemeenschap, de lange geschiedenis van achtervolgd zijn en het basale gevoel dat je woon- en verblijfplaats bedreigd kunnen worden, kan immers ook resoneren in andere problemen.''

De psychische oorlogsproblemen kunnen sterk variëren; er is niet zoiets als een standaard kamp- of onderduiksyndroom, stelt Tromp. ,,Zulke termen werden vooral in de jaren zeventig gebruikt. Wij spreken nu in termen van de DSM-IV diagnostiek, het indelingssysteem waarmee de meeste psychiatrische ziektebeelden worden beschreven.'' Oorlogservaringen kunnen iemand bijvoorbeeld depressief, psychotisch of angstig maken, afhankelijk van zijn of haar `psychische zwakke plek'. En zulke aandoeningen kunnen soms generaties lang doorwerken, vertelt de Sinai-directeur. ,,Stel je voor dat je ouders altijd depressief of angstig zijn. Als kind ben je zo kwetsbaar; dan bestaat de kans, al hoeft dat niet, dat je zelf vergelijkbare klachten krijgt en dat je later ook weer moeite hebt om je eigen kinderen op te voeden.''

Het Sinai Centrum behandelt niet alleen joden. Het specialisme van psychotrauma trekt bijvoorbeeld ook vluchtelingen en asielzoekers aan. Die kampen eveneens met de naweeën van structureel oorlogsgeweld, martelingen, verdwenen familieleden. Daarnaast wordt incidenteel een beroep gedaan op de instelling voor opvang in crisissituaties. Als mensen een andere godsdienst hebben, botst dat op zichzelf niet, zegt Tromp. ,,Alleen moeten ze zich wel prettig voelen in een sfeer waarin joodse tradities gevierd worden.''

Ook het personeel van het centrum is niet louter joods. ,,Dat kan ook helemaal niet'', rekent Tromp snel uit. ,,Dan zou immers ruim één procent van alle joden in Nederland hier werkzaam moeten zijn.''

Sinai Centrum; Laan 1914, 23, 3818 EZ Amersfoort (033) 4640640

Dependance: Assumburg 2, Van Nijenrodeweg, 1081 GC Amsterdam, (020) 3013730.

E-mail: preventie@sinai.nl