Rechtenstudie

Arnold Heertje, even groot econoom als notoir lastpak, is er weer eens in geslaagd een handvol notabelen (of wie daarvoor moeten doorgaan) voor de karretjes van zijn kruistocht tegen de Amsterdamse rechtenfaculteit te spannen (NRC Handelsblad, 16 oktober).

Al eerder schold hij op zijn eigen oude faculteit, vergetend dat de (grotendeels misplaatste) slechte naam van die faculteit mede te danken is aan een eindeloze stroom van studentenklachten over economie-onderwijs voor juristen, met alle antireclame van dien. Dat onderwijs stond onder leiding van diezelfde Heertje. Het heeft decanen en examencommissies jarenlang vruchteloos beziggehouden. Díe economie moet maar eens weg, dacht de faculteit, en terecht. Bovendien maken Heertje c.s. helemaal niet duidelijk wat de gemiddelde jurist met economie gaat doen. In een driejarige bachelors-opleiding moeten prioriteiten worden gesteld. Andere dingen zijn dan nóg belangrijker dan Heertjes schoolboeken-economie. Bovendien blijft er in de Amsterdamse rechtenstudie ruimte voor rechtseconomie. Als dat vak maar niet door Heertje c.s. wordt gegeven.

    • Dr. H.J.R. Kaptein