Reageerbuisbaby steeds duurder

Reageerbuisbaby's worden almaar duurder. Alleen al de medicijnen voor het stimuleren van de eisprong bij de vrouw, nodig om over voldoende voor bevruchting geschikte eieren te kunnen beschikken, kosten dit jaar naar verwachting ruim 70 miljoen gulden. In 1997 werd 24 miljoen gulden aan die medicijnen uitgegeven, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen in het Pharmaceutisch Weekblad.