`Nieuwe leden van Rekenkamer anders kiezen'

De sollicitatieprocedure voor leden van het college van de Algemene Rekenkamer moet op de helling. De partijpolitieke kleur van sollicitanten, die nu vaak doorslaggevend is bij de keuze voor een bepaalde kandidaat, mag geen rol meer spelen of moet van tevoren in de advertentie worden bekendgemaakt.

Dit zegt voorzitter Jan van Walsem (D66) van de Kamercommissie Rijksuitgaven, verantwoordelijk voor de voordracht van collegeleden van de Rekenkamer aan de Tweede Kamer. Van Walsem krijgt steun van VVD, GroenLinks, SP en SGP (samen 71 zetels).

De PvdA en de ChristenUnie (50 zetels) staan ,,niet onwelwillend' tegenover het voorstel, maar deze fracties willen wel dat er altijd een evenredige verdeling van politieke partijen op dergelijke posities blijft bestaan. Het CDA (29 zetels) is ronduit tegen het loslaten van de politieke eis.

Het voorstel van Van Walsem is opmerkelijk, omdat sinds midden jaren zestig benoemingen in het openbaar bestuur altijd politiek getint zijn geweest. Formeel is er geen enkele wettelijke grond om naar de partijpolitieke voorkeur van kandidaten te kijken. Kwaliteit zou leidend moeten zijn.

De `politieke benoemingen' gelden niet alleen voor het college van de Rekenkamer, maar ook voor hoge ambtenaren als secretarissen- en directeuren-generaal, Commissarissen van de Koningin, leden van de Raad van State en de Hoge Raad en burgemeesters.

Oud-secretaris van de Rekenkamer Tobias Witteveen laat weten blij te zijn met het voorstel van Van Walsem. ,,Het college heeft in mijn tijd hele goede kandidaten de deur moeten wijzen, omdat ze van de verkeerde partij waren', aldus Witteveen. ,,De Rekenkamer is bij het opstellen van de lijst gedwongen om rekening te houden met de politieke haalbaarheid in de Kamer. De keuze van de Kamer zou echter meer moeten afhangen van de kwaliteit van de kandidaten dan van hun politieke kleur.'

De Rekenkamer stelt desgevraagd dat de finale beslissing over benoemingen bij de Tweede Kamer ligt. Die bepaalt uiteindelijk op voordracht van de Commissie Rijksuitgaven welke kandidaat toetreedt tot het college.

De discussie over de partijpolitieke kleur van sollicitanten is actueel nu collegelid Ad Havermans (CDA) van de Rekenkamer zijn positie ter beschikking heeft gesteld. Het CDA gaat ervan uit dat er opnieuw een CDA'er op de plek van Havermans terecht zal komen, maar de commissie Rijksuitgaven is daar niet op voorhand van overtuigd, zo blijkt uit het voorstel van Van Walsem en de zijnen.

Gerectificeerd

Politieke benoemingen

In het artikel `Nieuwe leden van Rekenkamer anders kiezen' (in de krant van donderdag 25 oktober, pagina 3) staat dat ook bij de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden sprake zou zijn van `politieke benoemingen'. Dat is niet het geval.

    • Egbert Kalse