Niet houdbaar

De bewering in het artikel Zwijgplicht is in strijd met de wet (in de krant van dinsdag 23 oktober, pagina 1) dat Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat de afspraak over zwijgplicht in Leeuwarden in strijd is met de Gemeentewet, is onjuist. Een woordvoerder zegt dat zwijgplicht onhoudbaar is als iemand een beroep doet op Gemeentewet of WOB. Het ministerie heeft de afspraak niet gelaakt.