Leeuwarden publiceert afspraak

Onder druk van de publieke opinie heeft de gemeente Leeuwarden gisteravond de overeenkomst openbaar gemaakt tussen de vrijdag afgetreden burgemeester Loeki van Maaren-van Balen (PvdA) en het gemeentebestuur.

Landelijk ontstond er commotie over een zwijgplicht die de betrokkenen zichzelf hadden opgelegd. Volgens de wethouders is daar echter geen sprake van. In de overeenkomst staat dat de betrokken partijen geen uitlatingen doen ,,die de andere partij schade zouden kunnen berokkenen''.

Onder die betrokkenen vallen ook ambtenaren, oud-ambtenaren en raadsleden. Verder verplicht zowel Van Maaren als de gemeente Leeuwarden zich om geen informatie naar buiten te brengen, ,,op welke wijze dan ook'' dan met met ,,goedkeuring van de wederpartij''.

De overtreder van de geheimhoudingsclausule, zo staat in de overeenkomst, moet per overtreding een vergoeding betalen van 50.000 gulden. Advocaten hebben weken onderhandeld over de vertrekregeling van Van Maaren, die tot aan haar pensioengerechtigde leeftijd over tien jaar aan wachtgeld en doorbetaling van haar salaris 1,7 miljoen gulden ontvangt. Ook krijgt ze een bedrag ineens van 80.000 gulden bruto als aanvulling op haar pensioen.

Van Maaren trad af na een ,,onoverbrugbaar verschil van inzicht'' over de bestuurscultuur en de gemeentelijke organisatie. Van Maaren noch de wethouders wilden toelichten wat dit concreet betekent. Vermoedelijk maandag komt er alsnog een openbaar raadsdebat over haar vertrek. De VVD-fractie in de Leeuwarder gemeenteraad overweegt een motie in te dienen, om het artikel van de zwijgplicht geschrapt te krijgen uit de overeenkomst, gezien de landelijke beroering die is ontstaan. Bovendien werkt de afspraak in de praktijk niet, aldus VVD-fractievoorzitter T. van Mourik. ,,Er is al zes, zeven keer informatie verstrekt over elkaar. Dus heeft zo'n regeling geen nut.''