Leefbaar Nederland: minder bureaucratie

De nieuwe partij Leefbaar Nederland wil 25 procent minder `bureaucratie' in de collectieve sector, staat in het vandaag gepubliceerde verkiezingsprogramma van de partij.

Het geld dat vrijkomt door het `wegsnijden' van een kwart van de managers bij overheidsdiensten, zou moeten worden besteed aan meer `uitvoerders', onder andere in de gezondheidszorg. Ook het aantal adviseurs uit de commerciële sector bij overheidsdiensten zou drastisch moeten worden teruggebracht.

Leefbaar Nederland bepleit verder onder andere koopkrachtverbetering voor de lagere inkomens, de mogelijkheid om in gemeenten tussentijds raadsverkiezingen te houden, halvering van de legertop, meer financiële steun voor de amateursport, en openstelling van hoge bestuursfuncties voor niet-leden van politieke partijen.

Zoals al eerder bekend was geworden, wil Leefbaar Nederland immigratie beperken door per jaar een maximum van 10.000 asielaanvragen in behandeling te nemen en in Nederland weer grenscontrole in te voeren. Het verkiezingsprogramma stelt: ,,Nederland is niet vol, maar het is wel erg druk''.

De beoogd lijsttrekker van Leefbaar Nederland, P. Fortuyn, auteur van de zinsnede `Nederland is vol', heeft zich volgens de voorzitter van Leefbaar Nederland, J. Nagel, met het vandaag gepubliceerde verkiezingsprogramma `op hoofdlijnen' verenigd. ,,Daar is enige discussie aan vooraf gegaan'', zegt Nagel.

In navolging van de PvdA wil Leefbaar Nederland met een plan voor hervorming van de WAO wachten, totdat het SER-advies daarover is gepubliceerd. Het programma bevat verder nog verkleining van schoolklassen, emancipatiebeleid voor allochtone vrouwen in achterstandswijken en ontneming van het kiesrecht bij ernstige vormen van racisme.

verkiezingsprogramma: www.nrc.nl/denhaag