Landbouwruzie bijna voorbij

Het ,,wisselvallige weer'' tussen minister Brinkhorst van Landbouw en G. Doornbos, voorzitter van landbouworganisatie LTO lijkt voorbij. Gisteravond, tijdens een debat over 'Landbouw in de toekomst' in Utrecht waren ze het vooral eens met elkaar. Eerder deze week moest minister-president Kok nog tussenbeide komen.

Doornbos, minister Brinkhorst en staatssecretaris Faber praatten tweeëneenhalf uur met Kok. De premier trad volgens Doornbos op als ,,bemiddelaar''. Hij had verzocht om een onderhoud met Kok, omdat er volgens de LTO-voorzitter steeds meer beleidsterreinen zijn waarop de landbouwsector het gevoel heeft dat het kabinet geen oog meer heeft voor de agrarische belangen. Kok had in zo'n gesprek toegestemd, maar tegelijkertijd bepaald dat Brinkhorst en Faber daarbij moesten zijn.

Uitkomst van het gesprek was dat de minister en LTO-voorzitter in kleine kring verder zullen spreken over omstreden onderwerpen als de regeling voor mest en gewasbescherming. ,,Pas als die onderwerpen zijn losgetrokken, kan ik weer een genormaliseerde betrekking aangaan met de minister'', aldus Doornbos.

Na afloop stelden Brinkhorst en Doornbos vast dat het gesprek in een ,,openhartige maar goede sfeer'' was verlopen. ,,Ik weet dat openhartig in de diplomatie betekent dat de koffiekopjes door de ruimte vlogen, maar dat is hier niet gebeurd'', aldus Brinkhorst. Wel erkende hij dat de lucht nog niet geklaard was. ,,Het blijft wisselvallig weer,'' zei ook de minister.

Brinkhorst stelde overigens geen beleidsveranderingen in het vooruitzicht. Doornbos had eerder verklaard dat er met Brinkhorst niet meer te praten viel, gezien diens opstelling tegenover de agrarische sector. Volgens Doornbos is het Nederlandse landbouwbeleid harder dan in de andere landen van de Europese Unie. ,,De minister onderschat de spanningen bij de boeren.''