Islam 2

In zijn column zet Sjoerd de Jong de islam als streng monotheïstisch tegenover het christendom met als suggestie dat het laatstgenoemde niet streng monotheïstisch zou zijn. Verderop wordt, prijzend, vermeld dat de islam ,,allerlei volksgeloof en heiligenverering naar de periferie verdreef'' terwijl die juist in het christendom zouden zijn geïncorporeerd, en als voorbeeld wordt dan de Maria-cultus genoemd. Hier wordt over het hoofd gezien dat de reformatie, met name Calvijn en het calvinisme, heiligenverering en Maria-cultus fel afgewezen heeft.

    • G.E. Huizing