IK BEN JOOD ZONDER GELOOF

Naam: Amit Bar (51)

Beroep: beeldend kunstenaar

Woonplaats: Doetinchem

,,Ik ben niet religieus opgegroeid en ben ook niet gelovig. Toen ik dertien was, wilde ik tijdens mijn bar mitswa niet eens Aliya laTora (lezen uit de Tora, de vijf boeken van Mozes, red.) doen. Ik heb geen gevoelens die mij binden aan religieuze taferelen, nooit gehad ook. De nazi's hebben mijn vier grootouders in concentratiekampen vermoord. Je kunt natuurlijk niet missen wat je niet kent, maar toch heb ik ze gemist. Ik voel mij niet aangetrokken tot iets goddelijks terwijl er zoveel ellende in de wereld is.

,,Ik ben daarentegen wel een jood. Je kan geen afstand nemen van het jodendom, omdat je overal aan je verbinding herinnerd zal worden. Toen ik nog in Israël woonde, was ik het doelwit van bommen, omdat ik joods was. Nu, in Nederland, ben ik een adres waar mensen een mening halen over de Palestijnse kwestie, omdat ik Israëliër ben.

,,Ik ben geboren in kibboets Kfar Hamaccabi, daar heb ik tot 1988 gewoond. Mijn Nederlandse vrouw en ik vonden dat het kibboetssysteem niet meer zo geschikt was voor ons gezin. Mijn vrouw heeft twaalf jaar in Israël gewoond, maar was er nooit echt gelukkig. De tijd was rijp om naar Nederland te gaan.

,,In Israël heb ik een universitaire studie tot kunstenaar gedaan. Dat is nu ook mijn werk, ik ben fotograaf. Ik presenteer me niet als Israëlische of joodse kunstenaar. Ik heb bijvoorbeeld foto's gemaakt in Israël, op de berg Carmel, maar die had ik net zo goed in Griekenland kunnen maken. Mijn kunst is meer universeel en heeft niets met het jodendom te maken.

,,Ik heb geen spijt van de verhuizing naar Nederland. Soms denk ik `waar ben ik beland?', het is zo koud en duister. Dat vind ik moeilijk. Het is heel anders om als jood hier te wonen dan in Israël. Omdat jood zijn in Israël zo vanzelfsprekend is doen veel Israëlische joden ook niet aan religie. Hier zijn joden sneller gehecht aan de religie.''

    • En Lisette Douma