Herstructurering ABB gaat tijd kosten

Als een bedrijf naar een hogere versnelling schakelt om een strategische transformatie te bewerkstelligen en vervolgens de bodem uit zijn markt ziet vallen, kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. Het voor de hand liggende voorbeeld is Marconi. ABB mag dan misschien in een andere categorie vallen, maar de parallellen zijn onheilspellend. Het Zwitsers-Zweedse elektrotechnische concern probeert zich om te vormen van een productgerichte tot een consumentgerichte onderneming. Daartoe heeft het wat activiteiten afgestoten en andere bedrijven overgenomen. De schuld is in negen maanden tijd van 1,8 miljard dollar naar 6,3 miljard dollar opgelopen. En de klanten van ABB, met name die in de olie-, gas- en chemiesector, laten het juist nu afweten.

Het concern heeft gewaarschuwd dat de operationele winst beneden het niveau van vorig jaar zal uitkomen en niet daarboven, zoals eerder was verwacht. Het probleem is dat de kosten van ABB hoog blijven, ook al valt de omzet tegen. Volgens berekeningen van Merrill Lynch bedroeg de operationele marge vóór rente en belastingen in het derde kwartaal slechts 3,9 procent. De hemel mag weten wat dat de komende tijd mag worden, in het licht van de omzetverwachtingen. ABB doet er goed aan zijn personeelsbestand sneller in te krimpen. Maar het is moeilijk te geloven dat de eenmalige bezuiniging van 500 miljoen dollar zal uitmonden in evenredige jaarlijkse kostenbesparingen. Een derde of nog meer kan in de vorm van lagere prijzen bij de klanten terechtkomen. Het plan van ABB om de marges in 2005 terug te krijgen op 9 procent lijkt niet meer dan een wensdroom.

De balans, die toch al onder druk staat als gevolg van overnames en een onverstandige terugkoop van eigen aandelen, zal door de herstructurering nog verder verzwakt worden. Bovendien zijn de nieuwe asbestclaims op jaarbasis met 34 procent gestegen. ABB zou wel eens te weinig reserves kunnen hebben. Een schuldsanering is nu onvermijdelijk, zozeer zelfs dat het concern geen manoeuvreerruimte meer heeft en zich wellicht moet beraden op een gedwongen verkoop van bedrijfsonderdelen.

Er dreigt gelukkig geen liquiditeitsprobleem bij ABB, maar voor beleggers valt er ook niet veel te halen. Het terugdringen van de schulden zal tijd kosten, net als het verbeteren van de marges. Beleggers die willen speculeren op het uiteindelijke herstel van de markt voor kapitaalgoederen hebben ook andere opties. Het is veiliger om te gokken op bedrijven die dichter tegen sterke energieopwekkingsbedrijven aanzitten, zoals Siemens. De waaghalzen kunnen hun geld zelfs inzetten op het gedicimeerde Invensys. Dat zou iets kunnen opleveren als de rentetarieven laag genoeg blijven om het bedrijf uit de schulden te helpen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly