`Euthanasie-arts' vrijgesproken

De rechtbank in Assen heeft een huisarts vrijgesproken die verdacht werd van hulp bij zelfdoding van een 81-jarige man die `klaar met leven' was. De arts heeft bekend dat hij de man op diens uitdrukkelijke verzoek een middel tot zelfdoding heeft gegeven. De man was levensmoe en leed aan hart- en longziekten. Ruim een week nadat de arts hem het middel had gegeven, is de man gestorven. In zijn bloed zijn sporen van het door de arts verstrekte middel aangetroffen, maar in te geringe mate om vast te kunnen stellen in hoeverre de werking van het middel van betekenis was voor het overlijden van de man.