`Wij houden vast aan ons doel'

De volledige verklaring van gisteren, waarin het Ierse Republikeinse Leger (IRA) ontwapening aankondigt, luidt:

,,De IRA houdt vast aan zijn republikeinse doelen en aan de stichting van een verenigd Ierland op basis van gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid.

In augustus 1994 heeft de leiding van de IRA, tegen de achtergrond van lange en intensieve discussies met de beide regeringen en anderen, een volledige stopzetting van militaire operaties afgekondigd om de dynamiek voor een vredesproces te scheppen.

`Ontwapening' maakte daar geen deel van uit. Daarover bestond geen dubbelzinnigheid. Ongelukkigerwijs bevinden zich binnen het Britse establishment en de leiding van de unionisten mensen die principieel tegen verandering zijn. Bij elke gelegenheid hebben zij de wapenkwestie aangegrepen als excuus om vooruitgang te ondermijnen en te frustreren.

Om die reden werd ontwapening door de Britse regering ingebracht in het [vredes-]proces. Sindsdien is dit telkens gebruikt om de veranderingen te voorkomen die nodig zijn voor een duurzame vrede.

Om dit te doorbreken en de noodzakelijke veranderingen voor een duurzame vrede aan te moedigen heeft de leiding van het Ierse Republikeinse Leger (IRA) een aantal belangrijke initiatieven genomen.

Deze omvatten onze medewerking met de Onafhankelijke Internationale Ontwapeningscommissie (IICD) en de inspectie van een aantal wapendepots door de twee internationale inspecteurs, Cyril Ramaphosa en Martti Ahtisaari.

Niemand hoeft te twijfelen aan de moeite die deze initiatieven ons, onze vrijwilligers en onze sympathisanten hebben gekost.

Het politieke proces staat nu op het punt te mislukken. Een dergelijke mislukking zou zeker en uiteindelijk het hele vredesproces in gevaar brengen.

Op iedereen die oprecht streeft naar een rechtvaardige vrede rust een verantwoordelijkheid zijn best te doen om dit te voorkomen. Op grond hiervan zullen we, om het vredesproces te redden, het schema uitvoeren dat in augustus met de IICD overeen werd gekomen.

Onze motivatie is duidelijk. We zetten deze ongekende stap om het vredesproces te redden en anderen te overtuigen van onze oprechte bedoelingen.''

(De verklaring is ondertekend door P. O'Neill, de vaste gefingeerde naam in IRA-correspondentie.)