Wanbestuur oorzaak nood `Slotervaart'

Jarenlang ,,bestuurlijk disfunctioneren'', onvolledige sanering bij de privatisering en exploitatietekorten zijn de oorzaak van het dreigende faillissement van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

Dat schrijft minister Borst van Volksgezondheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Borst heeft nog niet besloten of het noodlijdende ziekenhuis, met 400 bedden, als kliniek zal blijven bestaan of wordt omgevormd tot polikliniek. Daarvoor wil zij eerst vaststellen ,,hoe het nu precies staat met de financiële exploitatie''.

De specialisten van het ziekenhuis verwelkomen de brief van Borst. ,,Hiermee lijkt zij tot het inzicht te zijn gekomen dat de verantwoordelijkheid voor de situatie in het Slotervaart bij het management ligt. Dat juichen wij toe'', zegt neuroloog en voorzitter van de stafvereniging Kees Kraaije-

veld. De specialisten hebben de al langer dreigende sluiting steeds aangevochten omdat de nijpende financiële situatie naar hun idee louter te wijten was aan wanbestuur.

Voormalig directeur Lucas Venneman van het ziekenhuis, die vorig jaar vertrok nadat de specialisten zijn aftreden hadden geëist, is het niet met Borst eens. ,,De situatie is niet te wijten aan wanbestuur maar aan de vaak door specialisten aangegane conflicten om eigen koninkrijkjes te behouden'', zegt hij.

Recentelijk adviseerde een commissie onder leiding van de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Hans Simons, in opdracht van gemeente, provincie en ziekenfonds, het ziekenhuis om te vormen tot polikliniek en dagbehandelingscentrum, dat zou ressorteren onder andere Amsterdamse ziekenhuizen. De directie en specialisten van het Slotervaartziekenhuis presenteerden een eigen plan, met een behandelcentrum en daaraan gelieerd een privaat zorghotel op hetzelfde terrein. In beide gevallen is sanering nodig, schrijft Borst.

De minister zal in dat licht bezien of de raad van toezicht onder voorzitterschap van de burgemeester van Gorinchem, P. IJssels, die de problemen lange tijd liet bestaan, en het bestuur ,,de nodige garanties kunnen geven dat dit proces voortvarend en zorgvuldig zal worden aangestuurd.''