Opnieuw flinke afname nieuwbouwwoningen

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen komt dit jaar uit op maximaal 60.000. In februari van dit jaar werd nog verwacht dat dit er 69.000 zouden worden. Met het naar beneden bijgestelde aantal op te leveren woningen wordt een nieuw naoorlogs dieptepunt bereikt.

Volgend jaar zullen naar schatting 50.000 woningen gebouwd worden. Dat is ongeveer evenveel als in de jaren dertig. Deze voorspellingen doet de vereniging voor projectontwikkelaars NVB.

Staatssecretaris J. Remkes van Volkshuisvesting wil jaarlijks 100.000 nieuwe woningen opgeleverd zien.

Volgens de NVB is de sterke afname van het aantal nieuwe woningen te wijten aan complexe gemeentelijke procedures, capaciteitsproblemen bij de overheid en een tekort aan personeel bij bouwbedrijven.

,,Procedures van gemeenten vergen teveel tijd en gemeenten hebben onvoldoende deskundige mensen in dienst'', zegt NVB-directeur F. Nuss. Volgens Nuss lopen geplande bouwprojecten hierdoor maanden, ,,soms wel jaren'', vertraging op.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben twee van de drie gemeenten moeite werknemers te vinden. Op elke honderd arbeidsplaatsen waren eind vorig jaar 11,7 vacatures. Vooral in de voor de bouw belangrijke overheidssectoren milieu en volkshuisvesting zijn de tekorten nijpend.

Toen de NVB eerder dit jaar dezelfde zorg uitte, kaatsten de gemeenten bij monde van de VNG de bal terug. Niet de overheid was de oorzaak van het te geringe aantal nieuwe woningen, maar de bouwers zelf. Die zouden veel te hoge prijzen voor nieuwe woningen vragen. Nuss noemt deze uitleg van de oorzaken van het probleem ,,ontzettend flauw''. Volgens hem is de vraag naar duurdere woningen zó groot, dat gemeenten de grondprijzen opdrijven. Hierdoor worden woningen weer duurder, wat een beperktere doorstroming van huizenbezitters met zich meebrengt.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) beklaagt zich al tijden over het tekort aan woningen in het hogere prijssegment. Het aantal beschikbare woningen boven de gemiddelde woningprijs van 435.000 gulden is te beperkt. Woningbezitters willen volgens de NVM wel doorverhuizen naar duurdere woningen, maar hebben moeite die te vinden. Hierdoor stijgen huizenprijzen alleen maar door.