Lagere olieprijs drukt winst Exxon

Exxon Mobil, het grootste olieconcern ter wereld, heeft de winst in het derde kwartaal van dit jaar met 29 procent zien dalen tot 3,18 miljard dollar (7,79 miljard gulden). Exclusief bijzondere baten en lasten, die vooral te wijten waren aan de acquisitie in 1999 van Mobil, daalde de winst met 23 procent tot 3,32 miljard dollar. De resultaten waren lager dan verwacht. De omzet van het concern daalde met bijna 10 procent naar 53 miljard dollar. Exxon wijt de mindere resultaten vooral aan de lagere olie- en gasprijzen en aan de sterk verminderde vraag naar olie sinds de tweede helft van september.