`Geen zwijgplicht'

Zwijgplicht op straffe van een boete? Volgens loco-burgemeester H. de Haan van Leeuwarden is daar geen sprake van. Over de prijs van integriteit.

U zegt dat er in Leeuwarden geen zwijgplicht is, maar waarom komen we dan niet meer te weten?

,,Het woord zwijgplicht staat nergens in onze stukken. Er is alleen een afspraak gemaakt om elkaar niet te beschadigen. Alle democratische rechten van raadsleden blijven overeind. Wij wilden op een nette manier afscheid nemen van de burgemeester om een pijnlijke situatie tot een goed eind te brengen. We willen integer met elkaar omgaan.''

Integer zijn, op straffe van een boete van 50.000 gulden.

,,Die boeteclausule is erin gezet om de afspraak elkaar niet te beschadigen helder en hard neer te zetten. Dat heeft niets met een mes op de keel te maken. De raadsleden hebben zich er moreel aan gebonden. In een openbare raadsvergadering blijven ze onschendbaar. Het is een democratisch recht om te zeggen wat je wilt.''

`Beschadigen is een rekbaar begrip.'

,,Dat klopt, het is multi-interpretabel.''

Vindt u niet dat Leeuwarden nu meer beschadigd is door alle ophef, dan wanneer direct voor openheid was gekozen?

,,Deze publieke discussie is niet leuk. We vonden dat die de verkeerde kant uitging. Er is geen zwijgplicht, dat willen we rechtzetten. Wij vinden dat de regeling met de burgemeester zorgvuldig tot stand is gekomen. We hebben drie keer overleg gevoerd met de fractievoorzitters en gevraagd of ze ermee instemden de samenwerking met de burgemeester te beëindigen. Met uitzondering van de ChristenUnie deelden zij onze mening. Het tweede overleg ging over de aard van de procedure. Kies je voor een publiek debat en besluit of voor een regeling die zou leiden tot een ontslagaanvraag van de burgemeester. Alle wethouders en fractievoorzitters kozen unaniem voor de tweede mogelijkheid.''

In een interne brief aan de raadsleden van maandag spreekt u uw bezorgdheid uit over het feit dat er toch zaken naar buiten zijn gekomen. Zoals het waarnemerschap en de overeenkomst. U doet een beroep op de raadsleden zich aan de afspraak te houden. Dan hebben we het toch over een zwijgplicht?

,,Dit zijn juist de twee punten waarover geen uitspraken gedaan kunnen worden. Het waarnemerschap is een verantwoordelijkheid van de Commissaris van de Koningin en de overeenkomst is gesloten tussen twee partijen die een afspraak met elkaar hadden gemaakt. Dat wil niet zeggen dat de inhoud in globale zin niet openbaar kon zijn. Die hebben we ook bekendgemaakt in de buitengewone raadsvergadering van 19 oktober, een verklaring die door beide partijen, wethouders en burgemeester, is opgesteld.

Waarom moest Van Maaren nu precies weg?

,,De reden ligt niet in een incident, maar in een proces dat geleid heeft tot de conclusie dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht...

Dit blijft erg vaag.

,,U kunt dat vaag vinden, wij vinden het duidelijk. Concreter worden impliceert dat je voorbeelden moet noemen, die kunnen leiden tot beschadiging van de burgemeester. Dat willen we niet.''

    • Karin de Mik