Defensie investeert in Frans vliegtuig

Nederland gaat 50 miljoen euro (zo'n 110 miljoen gulden) meebetalen aan de ontwikkeling van een onbemand Frans verkenningsvliegtuig. Hiermee kan Nederland aanspraak maken op zogeheten `trekkingsrechten' en desgewenst zelf gebruikmaken van de nieuwe Franse toestellen.

Dit heeft minister De Grave (Defensie) gisteren tijdens een bezoek aan Parijs in beginsel afgesproken met zijn Franse collega A. Richard. Binnen enkele maanden moet het akkoord uitmonden in een definitieve afspraak.

Het is voor het eerst dat het met Frankrijk tot zo'n arrangement komt. Nederland had al soortgelijke regelingen met de Duitsers en de Britten voor respectievelijk het gebruik van transportvliegtuigen en hospitaalfaciliteiten. Bij de recente deelname van Nederlandse troepen aan een korte vredesmissie in Macedonië maakte Nederland bijvoorbeeld met een beroep op zijn `trekkingsrechten' gebruik van Duitse transportvliegtuigen.

Weliswaar beschikt de Nederlandse krijgsmacht zelf al over een onbemand verkenningsvliegtuig, de Sperwer, maar dit is niet geschikt voor langere missies op grote hoogte. Juist bij grote vredesmissies in het buitenland, zoals die van de mariniers vorig jaar in Ethiopië en Eritrea, zou het Franse toestel, dat deze capaciteit wel heeft, goed van pas komen, meent Defensie.