De moeizame weg richting ontwapening

10 april 1998 Ondertekening van het Goede Vrijdag-akkoord door de unionisten, Sinn Féin en de sociaal-democratische SDLP. Ontwapening is een van de belangrijkste punten van het akkoord. De ondertekening door Sinn Féin, de politieke tak van de IRA, wordt gezien als een enorme doorbraak in het moeizame vredesoverleg.

21 mei 1998 Bij een referendum stemt 71 procent van de Noord-Ieren in met het Goede Vrijdag-akkoord.

15 augustus 1998 Een groep ontevreden republikeinen richt de `Real IRA' op. Op 15 augustus plaatst deze groep een bom in het plaatsje Omagh. Daarbij komen 29 mensen om het leven, tweehonderd raken gewond.

16 februari 1999 Het Noord-Ierse parlement stemt voor decentralisatie van de uitvoerende macht van Londen naar Belfast. Voorwaarde van Londen voor een Noord-Iers dagelijks bestuur is snelle ontwapening. De deadline hiervoor wordt op 10 maart gesteld, maar niet gehaald.

1 april 1999 De partijen besluiten binnen drie weken een dagelijks bestuur samen te stellen. Sinn Féin zegt ontwapening van de IRA pas te kunnen verwezenlijken wanneer er een bestuur is. De unionistische UUP kan hier niet mee leven. Om het vredesakkoord te redden wordt oud-senator George Mitchell om hulp gevraagd.

1 december 1999 Noord-Ierland heeft een eigen dagelijks bestuur. Ierland verwijdert een claim op de noordelijke provincies uit de grondwet.

31 januari 2000 De internationale commissie van De Chastelain denkt dat ontwapening van de IRA niet gaat lukken. De Britten trekken vervolgens de macht van het dagelijks bestuur in, nadat de IRA heeft aangekondigd nooit enig akkoord over het inleveren van wapens te hebben getekend.

6 mei 2000 De IRA zegt dat het begint met het inleveren van wapens. Twee onafhankelijke waarnemers, een Fin en een Zuid-Afrikaan, zullen dit controleren. Eind mei wordt het dagelijks bestuur opnieuw ingesteld. In oktober concludeert De Chastelain dat er nog steeds geen vooruitgang is geboekt.

8 mei 2001 De Noord-Ierse premier David Trimble dreigt met ontslag wanneer de IRA op 1 juli nog geen wapens heeft ingeleverd. Op 1 juli neemt hij daadwerkelijk ontslag. In mei neemt de onrust in Noord-Ierland toe, nadat in Belfast katholieke schoolkinderen worden belaagd door protestanten.

6 augustus 2001 De IRA komt met een plan om alle wapens buiten werking te stellen. De Chastelain is optimistisch, maar de unionisten weigeren terug te keren in het dagelijks bestuur zonder verzekering dat er geen bruikbare wapens meer zijn. Deze patstelling maakt dat op 11 augustus het dagelijks bestuur 24 uur lang de uitvoerende macht wordt ontnomen. Op 12 augustus trekt de IRA zijn plan terug.

22 oktober 2001 Gerry Adams, leider van Sinn Féin, roept de IRA op het vredesproces te redden.

23 oktober 2001 De IRA verklaart te zijn begonnen met het inleveren van wapens.