Belinfante wil niet terug in Kamer

PvdA-Kamerlid Judith Belinfante stelt zich niet herkiesbaar voor de Tweede-Kamer-verkiezingen van volgend jaar. In Vrij Nederland noemt ze zichzelf ongeschikt voor de parlementaire politiek. Ze was bijna dertig jaar directeur van het Joods Historisch Museum toen ze voor de verkiezingen van 1998 hoog op de PvdA-lijst werd gezet.