Amnestie in Rusland

Het Russische parlement heeft met slechts één stem tegen ingestemd met een beperkte amnestie, die ten doel heeft plaats te maken in de overbevolkte gevangenissen. Van de amnestie profiteren veertienduizend vrouwelijke gevangenen en tienduizend minderjarige gedetineerden die straffen uitzitten van minder dan zes jaar en die de helft van hun straf achter de rug hebben. In Rusland zitten meer dan één miljoen mensen in de gevangenis. Als gevolg van de overbevolking wordt het aids-probleem steeds nijpender en heerst op grote schaal tuberculose.