Alleen hoog opgeleiden zijn welkom

Het kabinet wil in de nabije toekomst voornamelijk nog hoogopgeleide immigranten toelaten tot Nederland. Veel van de in het verleden toegelaten immigranten dragen weinig bij aan de economie.

Dat staat in een gisteren verschenen kabinetsstandpunt over arbeidsmigratie. Voor laagopgeleide immigranten is er in de toekomst waarschijnlijk weinig werk. De concurrentie binnen Europa gaat zich naar verwachting de komende tijd toespitsen op hoogopgeleide arbeidskrachten.

Het kabinetsstandpunt is een reactie op voorstellen van de Europese Commissie over arbeidsmigratiebeleid. De vergrijzing van de Europese beroepsbevolking en de hoger wordende lasten voor de samenleving om die vergrijzing op te vangen zijn de belangrijkste redenen om flexibeler met arbeidsmigratie om te gaan, zo stelt de Europese Commissie. Ook het kabinet erkent dat in Nederland de vergrijzing op termijn een probleem kan opleveren. Het nationale beleid houdt echter al rekening met de hogere kosten in de toekomst. Zo wordt onder meer de staatsschuld afgelost en wordt er een spaarpotje aangelegd om de kosten van de AOW op te vangen.

Enkele weken geleden publiceerde het kabinet een onderzoek waaruit bleek dat er van arbeidsmigratie geen sprake hoeft te zijn om de economie op peil te houden. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er op dit moment op de Nederlandse arbeidsmarkt nog 700.000 potentiële werknemers. Ook in de gisteren gepresenteerde notitie worden vraagtekens geplaatst bij arbeidsmigratie, vooral gebaseerd op het verleden. ,,Voor de stelling dat migratie economisch profijtelijk is kan naar de huidige situatie in ons land geen onderbouwing worden gevonden.''

Het kabinet erkent wel dat in sommige sectoren de arbeidsmarktproblemen niet opgelost kunnen worden met het eigen arbeidspotentieel.

Mede daarom heeft het kabinet afgelopen juli besloten de toelatingsprocedures voor buitenlandse werknemers te versnellen. Voor het aantrekken van arbeidsimmigranten wordt de Wet arbeid vreemdelingen gebruikt. Om de hoger opgeleide immigranten een grotere kans op werk te bieden, zal de wet waarschijnlijk aangepast moeten worden. Het gaat dan voornamelijk over immigranten die in de informatie- en communicatietechnologie en op research- en developmentafdelingen kunnen werken. Die sectoren zijn volgens het kabinet ,,van belang voor de Nederlandse kenniseconomie''.